Kontakt:

KSW 66: Marian Ziółkowski vs. Borys Mańkowski o pas wagi lekkiej dodane do karty walk!

Leave Comment

Your email address will not be published.